Trang chủ >

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu chung: Thành lập năm 2020, là một trong những doanh nghiệp thuộc đề án thí điểm “Doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ – Spin-off”. Công ty Cổ phần giống nông nghiệp và sinh vật cảnh VNUA1956 thành lập nhằm khai thác và phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Với sự đổi mới quản trị DN, chiến lược lấy KHCN làm nền tảng và động lực nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động tối đa các nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển của ngành nông nghiệp:

Định hướng chiến lược đến 2025, tầm nhìn 2030, trong bối cảnh chung của ngành nông nghiệp có nhiều khó khăn và thách thức, nhu cầu về các sản phẩm chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng cao, Công ty cổ phần giống nông nghiệp và sinh vật cảnh VNUA1956 (S-VNUA) luôn hướng đến sự đổi mới sáng tạo để đạt được các mục tiêu chiến lược:

Đầu tư xây dựng hiện đại hóa cơ sở vật chất nâng cao  năng lực cạnh tranh.

Tập trung đầu tư chiều sâu lấy khoa học công nghệ là cốt lõi.

Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được các yêu cầu của cạnh tranh và hội nhập, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế

tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn

S-VNUA 1956 phấn đấu trở thành Công ty cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam, góp phần tạo sự đặc trưng, chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp Việt, cải thiện thu nhập và điều kiện sống của nông dân Việt Nam.

Sứ mệnh

Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình với cuộc sống con người và xã hội, S-VNUA cam kết mang đến các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần tạo sự đặc trưng, chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp Việt, cải thiện thu nhập và điều kiện sống của nông dân Việt Nam.

Giá trị cốt lõi: Năng động – Sáng tạo – Chuyên nghiệp

lĩnh vực kinh doanh chính

NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO, SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG

S-VNUA tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng vượt trội, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu, tiếp cận xu thế của thế giới về tiêu chuẩn chất lượng và năng suất

CHUYỂN GIAO DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen, công nghệ tế bào, vật liệu mới trong chọn tạo giống cây trồng, quy trình canh tác, chế phẩm sinh học, công nghệ bảo quản sau thu hoạch… để thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an toàn thực phẩm.

SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG SẢN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Dựa trên ưu thế về sản phẩm, các dịch vụ được tạo ra bới các nhà khoa học trong ngôi trường hàng đầu của cả nước về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, sức mạnh công nghệ, đội ngũ, hạ tầng, mạng lưới sản xuất và tiêu thụ, S-VNUA sẽ tập trung xây dựng và hoàn hình thành các chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu sản xuất của các vùng miền:  chọn tạo giống chất lượng – hệ thống canh tác, sản xuất – công nghệ sau thu hoạch – làm thương mại. Tập trung phân khúc nông sản thương hiệu, an toàn có truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Chiến lược 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

 • Mục tiêu chiến lược: Trở thành công ty cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam. 
 • Mục tiêu Thị phần:Chi phối thị trường giống cây trồng và sinh vật cảnh Việt Nam: giống cây lương thực, rau, hoa cây cảnh, cây công trình, sinh vật cảnh..
 • Mục tiêu tăng trưởng: Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định bình quân 20%/năm.

Định vị sản phẩm

 • Nâng tỷ trọng sản phẩm bản quyền, dịch chuyển sang cơ cấu sản phẩm giá trị kinh tế cao nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm áp lực cơ sở hạ tầng. 
 • Tập trung phát triển các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu (chịu hạn, chịu úng, chịu mặn, ….).
 • Phát triển mở rộng ngành hàng kinh doanh theo chuỗi giá trị nông sản, tập trung phát triển các dòng sản phẩm thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tập trung phân khúc nội địa cao cấp và xuất khẩu.
 •  

Mục tiêu quản trị

  • Nâng cấp hệ thống quản trị tiên tiến, minh bạch và đặc biệt chú trọng đến hoàn thiện quy trình làm việc, quản trị rủi ro. Ứng dụng toàn diện phần mềm trong quản trị.
  • Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức, tập trung đào tạo nguồn lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật.
  • Liên tục cải tiến, đổi mới về tổ chức và quản trị doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thay đổi.

  Xây dựng văn hóa kỷ cương và trách nhiệm trong doanh nghiệp.

Hoạt động chiến lược

 • Tập trung đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Tập trung đầu tư cho R&D tạo ra các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng vượt trội thích ứng với biến đổi khí hậu, tiên phong ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
 • Phát triển đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ, đủ năng lực hội nhập.
 • Đổi mới hệ thống quản trị, xây dựng nền tảng văn hóa kỷ cương và đoàn kết trong doanh nghiệp.

Giám đốc công ty

Đã ký

Hoàng đăng dũng